William Basinski          

             Tijana Stanković                 Rebetiko i slobodna improvizacija

Ivan Andrijašević (DJ Fokus)    Bitak i mahala

               Post Global Trio                Terenski snimci i ambijentalna putovanja

   Sertac Ogul (As Smooth As)   Magic carpet ride

               Nemanja Sovtić                 O susretima zvuka i tela

               Zoran Aleksić                     Običan dan u životu praslikara

           93.93/ Marko Dabetić                DIY/ nezavisna muzička inicijativa

         Yva & the Toy George          Diskofrenični susret žene i robota